Hoe regel ik het goed voor mijn kinderen?

Ga je scheiden, dan denk je als eerste aan de kinderen. Hoe vertel je het ze? Wat moet je allemaal regelen? En hoe ga je het concreet aanpakken? Minimaal één van onze mediationgesprekken staat volledig in het teken van de kinderen. We maken samen afspraken en leggen deze duidelijk vast in het ouderschapsplan. Dat is sinds 2009 voor iedereen die gaat scheiden verplicht. In dat plan staat ook de kinderalimentatie omschreven en op welke manier jullie de kosten van de kinderen gaan dragen.

Vóór dat gesprek stuur ik jullie een vragenlijst. Goed om die alvast door te nemen, zodat jullie een idee krijgen waarover jullie het met elkaar moeten hebben. Dat zijn niet alleen grote dingen die nu direct spelen, maar ook kleine dingen die in de nabije toekomst misschien nog gaan gebeuren. Welk gezamenlijk standpunt neem je bijvoorbeeld met je partner in over het gebruik van alcohol en/of drugs? Of over het gebruik van social media? Aan welk type middelbare school geven jullie de voorkeur? Al dit soort zaken laat ik in ons gesprek de revue passeren.

Gezamenlijk ouderlijk gezag

In tegenstelling tot wat je vaak hoort, is het niet zo dat de moeder een streepje voor krijgt. Beide ouders hebben een gelijke positie als het om de zorg voor hun kinderen gaat. Of het nu uiteindelijk een weekendregeling of co-ouderschap wordt: ik vind het belangrijk dat jullie voor 100% achter die omgangsregeling staan. 


Ben je getrouwd, dan heb je na de scheiding sowieso het gezamenlijk ouderlijk gezag. Ouderlijk gezag betekent dat jullie allebei toestemming moeten geven bijvoorbeeld voor een verhuizing, een buitenlandse vakantie, een medische behandeling of een inschrijving voor een school of sportclub.

Ben je niet getrouwd of heb je geen geregistreerd partnerschap, dan moet je bij scheiding een aantekening laten maken in het zogenaamde gezagsregister. Maar misschien hebben jullie dat als ouders al ooit gedaan. Ik leg in elk geval in onze gesprekken uit hoe dat werkt.

Kindgesprekken

Afhankelijk van de leeftijd, voer ik ook een gesprek met de kinderen. Maar alleen als ze dat zelf echt willen. Zo’n kindgesprek moet je zien als een laagdrempelig gesprek, waarin ik over van alles en nog wat praat met de kinderen. In dat gesprek mogen ze natuurlijk ook hun mening geven over de scheiding van hun ouders.

Als ik tijdens zo’n gesprek het gevoel krijg dat er meer aan de hand is en dat een kind worstelt met de scheiding, dan schakel ik externe hulp in. Ik ben tenslotte mediator en geen kindercoach. Vaak doe ik dan een beroep op Freke Spijkers. Zij is psychosociaal (gezins-)therapeut en werkt met mij samen binnen Scheiden van A tot Kind (www.scheidenvanatotkind.nl). Is er sprake van samengestelde gezinnen en/of stiefouders? Dan is Femke Joy Huibers-Saffrie iemand die ik graag erbij vraag.

Hoe ziet mijn financiële plaatje er straks uit?

Hoeveel komt er na de scheiding nog op mijn rekening binnen? En hoeveel gaat er maandelijks vanaf? Als scheidingsmediator besteed ik er altijd aandacht aan. Ik geef je inzicht in je financiële situatie, omdat ik uit ervaring weet dat je hier behoefte aan hebt.

Veel te vaak wordt over de financiële gevolgen van een echtscheiding niet of niet goed genoeg nagedacht. Met een vast netwerk van financiële experts om mij heen, zorg ik ervoor dat er ook over alle zaken waarmee geld gemoeid is, goede afspraken worden gemaakt. We nemen het complete verhaal door. Van het aanvragen van bepaalde toeslagen en het aanpassen van het testament, tot aan het splitsen van de zorgverzekeringspolis en de gevolgen voor de aangifte Inkomstenbelasting (bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek).

Alimentatie

Alimentatie is natuurlijk een onderwerp waarover iedereen een mening heeft. Laat ik dit zeggen: geen enkele echtscheiding is hetzelfde. Luister dan ook niet te veel naar wat je beste vrienden of buren roepen over de hoogte van je alimentatie. Het gaat om jouw specifieke situatie en ik leg je haarfijn uit waar jij recht op hebt.

Wat zijn de gevolgen voor mijn eigen zaak?

Ben je getrouwd in (beperkte) gemeenschap van goederen of hebben jullie huwelijkse voorwaarden opgesteld? Dan is hoe dan ook altijd het uitgangspunt dat het voortbestaan van jouw onderneming niet in gevaar komt. Bij een huwelijk of partnerschap onder huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden, moet er mogelijk nog een bedrag worden verrekend. Bij gemeenschap van goederen kan er een waarde moeten worden verdeeld. Ik neem dat volledig met jullie door.

Verder is het ook afhankelijk van de rechtsvorm van je bedrijf. Een eenmanszaak heeft in principe geen afgescheiden vermogen, al moeten er wel afspraken over gemaakt worden.

Als het een besloten of naamloze vennootschap is, moeten de aandelen nog na de echtscheiding geleverd worden (via een notaris). Is je bedrijf een vennootschap onder firma, dan moet er ook verdeeld worden. Dit is afhankelijk van wat er in het vennootschapscontract staat.

In jouw belang werk ik indien nodig samen met financiële specialisten zoals accountants, valuators en fiscalisten. Vaak vraag ik jouw eigen accountant of belastingadviseur om aan te schuiven en te sparren over welke oplossing voor jullie en de voortgang van het bedrijf het meest gunstig is.  

Hoe ga ik uit elkaar als ik samenwoon?

In een samenlevingscontract staat vaak iets geschreven over hoe je bepaalde zaken moet regelen in geval van een relatiebreuk. Is dat bij jou niet het geval? Dan geldt de normale wet- en regelgeving. 

Dat betekent dat je alles wat je samen met je partner hebt, moet verdelen. Je huis, je inboedel, je bankrekening. Ook als jij iets hebt betaald voor je partner of andersom, moeten we afspraken maken over een terugbetaling. Prettig is het niet altijd, maar het moet wel gebeuren. Ik help je bij het maken van die afspraken.

Soms staat er in jullie samenlevingscontract iets opgenomen over ouderdoms- en/of nabestaandenpensioen. Ook hier moeten we naar kijken. Partneralimentatie is bij een samenlevingscontract in elk geval niet aan de orde. Een kinderalimentatie misschien wel.

Hoe snel kan ik scheiden van mijn partner?

Reken altijd op minimaal 3 maanden. Dat is als alles soepel loopt en iedereen van begin af aan goed meewerkt. Het kan ook korter, bijvoorbeeld als ik alleen maar een ouderschapsplan hoef op te stellen. Maar in veel gevallen duurt het ook langer dan die drie maanden. Zeker als er bij één van beide partijen nog weinig ruimte is om tot goede afspraken te komen.

Los van hoe lang het gaat duren, ga ik zelf de zaken niet onnodig versnellen. Bij mij draait het om persoonlijk contact en heldere communicatie. Bij elke stap die we samen zetten, leg ik alles duidelijk aan jullie uit. Bij belangrijke financiële zaken zoals de alimentatie, laat ik precies zien hoe het bedrag is berekend. Ik wil dat jullie echt begrijpen wat jullie met elkaar hebben afgesproken.

Hoeveel moet ik betalen voor mediation?

Hoe meer mediationgesprekken we nodig hebben, hoe hoger de kosten. Zo simpel is het eigenlijk. Omdat ik me goed kan voorstellen dat je vooraf wilt weten waar je aan toe bent, maak ik vaak een vaste prijsafspraak. Voor één vast bedrag spreken we dan een aantal gesprekken af. Hebben we uiteindelijk meer gesprekken nodig, dan bereken ik die extra gesprekken achteraf door tegen een lager tarief.

In ons eerste gesprek maken we duidelijke afspraken over de verdeling van de kosten. Vaak wordt ervoor gekozen om beide partners de helft te laten betalen. Maar jullie kunnen ook een andere verdeling afspreken. De overeengekomen prijs en kostenverdeling leggen we vast in de mediationovereenkomst.

Rechtsbijstand of gesubsidieerde mediation

Soms wordt een deel van de mediationkosten gedekt door je rechtsbijstandverzekering. Ook kun je in sommige gevallen bij je scheiding een dekking van de kosten krijgen via de Raad voor Rechtsbijstand. Of dat zo is, hangt af van het inkomen en vermogen. Natuurlijk check ik dit voor jullie. Komen jullie voor dekking via de rechtsbijstandverzekering of gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking, dan regel ik dit verder.